ایمنی تخصصی در برق

عنوان دورهايمني تخصصي در برق
کد دوره۴۲۰۳۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۵ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسدکتر اسدالله کاظمی
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات
  • دکتر اسدالله کاظمی
  • ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
  • ۵ روز