اسیدکاری پیشرفته

عنوان دورهاسیدکاری پیشرفته
کد دوره۸۳۴۰۲
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۵
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۲۵
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۲
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران