آمار و کاربرد آن در نگهداری و تعمیرات

عنوان دورهآمار و كاربرد آن در نگهداري و تعميرات
کد دوره
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۶/۱۶
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسدكتر فيروزپور
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران