آزمون دوره های کنترل فوران

عنوان دورهآزمون دوره هاي کنترل فوران
کد دوره
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۱
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۴/۰۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسصادق صفارزاده حسینی
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران