۱۷ اردیبهشت

برگزاری دوره کنترل فوران چاه با استاندارد IWCF در مرکز آموزش محمودآباد

عنــوان خبـر: برگزاری دوره کنترل فوران چاه با استاندارد IWCF در مرکز آموزش محمودآباد ​ معاون […]
۱۷ اردیبهشت

جلسه بررسی هاب های تخصصی در مرکز آموزش محمودآباد

عنــوان خبـر: جلسه بررسی هاب های تخصصی در مرکز آموزش محمودآباد ​جلسه بررسی هاب های تخصصی […]
۱۵ اردیبهشت

برگزاری تور آموزشی – انگیزشی زبان انگلیسی برای کارکنان صنعت نفت

عنــوان خبـر: برگزاری تور آموزشی – انگیزشی زبان انگلیسی برای کارکنان صنعت نفت   ​اولین تور […]