۲۳ دی

برگزاری دوره تکمیلی ویژه مدرسین کنترل فوران چاه با استاندارد IWCF سطح ۵

۱۷ اردیبهشت

برگزاری دوره کنترل فوران چاه با استاندارد IWCF در مرکز آموزش محمودآباد

عنــوان خبـر: برگزاری دوره کنترل فوران چاه با استاندارد IWCF در مرکز آموزش محمودآباد ​ معاون […]
۱۰ دی

دوره طراحی عملیات لرزه نگاری در محمودآباد برگزار شد

عنــوان خبـر: دوره طراحی عملیات لرزه نگاری در محمودآباد برگزار شد   ​ نخستین دوره طراحی […]